GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.
VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR

HÅLL ÅNGAN OPPE
En kompletterande bevattningsanläggning har installerats i bastun.
Sedan ett flertal år har bastuaggregatet kompletterats med en ånggenerator, som ser till att fuktigheten i bastun hålls konstant. Det aggregatet gick sönder i höstas och ett nytt d:o införskaffades därför.
Det nya aggregatets egenrengöringsfunktion s.k. backspolning hädanefter betecknat BS, fungerar enligt följande:
BS är inställd att utföras var fjärde timme, med start parallellt med bastuaggregatets starttid.
BS är en viktig funktion för att bl.a. förhindra tillväxten av Legionellabakterier etc.
BS tar ca. 20 min.
Detta upplevs av många bastubadare, som om ånggeneratorn har gått sönder, varför man har hämtat vatten i dricksmuggar, skoskydd etc. för att bevattna stenarna på aggregatet. Därför har en separat bevattningsanordning nu installerats i bastun. Denna kan manövreras från både dam- och herrsidan. En tamp med en träkula hänger på bägge sidor om tygskynket, som delar bastun i dam resp. herrsida.
Om bastun börjar upplevas som alltför torr och då upplever man även temperaturen som alltför låg, under pågående BS, så drag försiktigt träkulan rakt ned, varvid en ventil öppnar en fast monterad vattentillförsel över stenarna på aggregatet.
OBS! drag försiktigt och stå inte för nära aggregatet, enär ganska hett vatten kan stänka på bara ben.
Det är bättre att dra ett antal korta drag än ett långt d:o för att bevattna aggregatet. För mycket vatten som rinner ner i aggregatet förkortar livslängden på detsamma och vatten som rinner ut på golvet under ger ingen fuktighet i bastun utan bara ökar halkrisken.

Har du frågor som gäller detta kontakta Dan eller Torbjörn (se STYRELSEN).

IN SAUNA VERITAS.
För styrelsen
Torbjörn N.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *