Kallelse till extra föreningsstämma 2021

Härmed kallas medlemmar till extra föreningsstämma i Kullaviks Havsbastuförening. 

1 september kl 19.00
Fysisk närvaro: KKKKs lokal i Kullaviks hamn
Digital närvaro/medhörning: ZOOM, inloggningsuppgifter skickas ut strax före mötet till angiven mailadress.

Enligt tidigare information planeras en till- och ombyggnation för att utöka bastuns varma del på damsidan. Med ombyggnaden kommer även omklädningsrum och relaxavdelning byggas om. 

Styrelsen har nu ett konkret förslag att presentera inklusive budget. Då förslaget ligger utanför den budget och verksamhetsplan som presenterades vid årsmötet behöver vi enligt stadgarna kalla till en extra föreningsstämma för att fatta baslut i frågan. 

Pga att det är mycket svårt att hantera inlägg och röstning vid digital närvaro samtidigt som fysisk närvaro på ett smidigt sätt erbjuder vi endast medhörning vid digital närvaro. Vill man rösta och komma med inlägg krävs fysisk närvaro precis som vid våra årsstämmor innan pandemin. 
Dagordning och underlag för mötet finns att ladda ner här.

För att vi skall kunna hantera deltagandet så behöver man föranmäla sitt deltagande. Det görs på denna länk
Anmäl här
Gör detta senast 29 augusti.

Deltager du och det är din make/maka/sambo som är hushållets medlem skall du ta med en fullmakt. 

När du anmält dig får du ett svar i mailen. 

Får du inget mail, börja med att titta i spamfiltret så det inte fastnat där. 
Har du ändå inte fått en instruktion så meddela styrelsen på info@kullavikshavsbastu.se

Den extra föreningsstämman är föranledd av att styrelsen har för avsikt att presentera ett förslag på utbyggnad av damsidan. Detta är en fråga av sådan dignitet att den inte ryms inom budget och det mandat styrelsen fick vid årsstämman.  

Välkomna
Styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *