Om- och tillbyggnad av damsidan godkändes av extrastämman

Nu har vi haft den första extrastämman i föreningens historia.

Styrelsens förslag för om- och tillbyggnad av damsidan i bastun bifölls av 38 röstberättiga medlemmar som tagit sig till den extra föreningsstämman. Pga av större tillströmning än planerat flyttades mötet från KKKKs lokal i hamnen till Kullaviks Scoutkårslokal vid Kullaviks Centrum endast två dagar innan mötet.

Förslaget gicks utförligt igenom med tillhörande budget och finansieringsförslag. Därefter följde en fråge- och diskussionsstund där den mesta diskussionen handlade om olika ekonomiska frågor runt elanslutning och elabonnemang samt hur vi skall hantera ombyggnadsperioden då damsidan är stängd.

Medlemmarna kom med olika synpunkter om utförandet som nu styrelsen skall bearbeta och ta ställning till.

Men redan nu kan alla medlemmar vara informerade om att under oktober månad beräknar vi bygga och det kan bli störningar i öppetiderna på herrsidan pga att byggentreprenören kan komma ha behov av tillträde till hela bastun. Det är vår ambition att öppetiderna skall vara så opåverkade som möjligt.

Vi kommer tillfälligt stänga möjligheten till att hyra bastun under byggtiden för att medlemmarna skall kunna utnyttja tiden i stället.

Planerad byggstart är 4 oktober.

Information om förändringar i öppetider under byggtiden kommer uppdateras på hemsidan med kort varsel så håll koll på hemsidan.

Styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *