Författare: Cecilia Lööf

  • Kallelse till Årsstämma 2023

    Medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening kallas till ordinarie årsmöte 2023 den 29 mars klockan 19 i KKKKs lokal.Styrelsen vill särskilt uppmana nya medlemmar 2022 och 2023 att deltaga på mötet så att vi får lära känna er.Dagordning:1.   Öppnande av mötet och välkomnande av nya medlemmar.2.   Fastställande av röstlängd för mötet.3.   Fråga om mötet har utlysts på…