Kategori: årsmöte

 • Kallelse årsmöte

  Till medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening Kallelse till ordinarie årsmöte ONSDAGEN DEN 11 MARS 2020 kl 19.00 i KKKKs klubbhus Dagordning 1. Öppnande av mötet och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två…

 • Kallelse till ordinarie föreningsmöte

  Till medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening Kallelse till ordinarie föreningsmöte TORSDAGEN DEN 7 MARS 2019 kl 19.00 i KKKK:s klubbhus Läs mer i denna PDF-fil: Kallelse KHbf årsmöte 2019

 • Protokoll från årsmötet

  Nu finns protokollet från årsmötet under länken ”PROTOKOLL”.

 • Kallelse Årsmöte

  Onsdagen 8 mars 2017 kl 19:00 är alla medlemmar välkomna på årsmöte I KKKKs klubbhus. Dagordning – klicka på länken Kallelse årsmöte 2017

 • Årsmöte 2017

  Årsmöte 2017 kommer att genomföras onsdagen den 8/3 kl. 19:00 i KKKK:s klubblokal vid hamnen. Kallelsen kommer att skickas med post i början av februari.

 • Kallelse till årsmöte, dagordning och verksamhetsberättelse

  Klicka på länkarna så öppnas dokumenten. Ekonomisk rapport publiceras inte på hemsidan utan anslås i bastun. Kallelse årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Kassörens rapport 2015 Bastuns budget 2016