Kategori: parkering

  • Parkeringskort

    Bastumedlemmar som önskar köpa parkeringskort kan göra detta hos hamnkapten Janne Jange. Ett årskort kostar 350 kronor.