Gäster

bada bastu!
Bastubadare lever längre

Gästavgiften är för närvarande 50 kronor, och betalas via Swish till nr 123 288 24 21.

Du hittar QR-kod och instruktioner i entrén på respektive dam- och herr avdelning

Det går också bra via plusgiro 21 13 99-1. Vid denna betalning ange referens:
För herrsidan: 328161 Gäst/Gäster herrsidan.
För damsidan: 328062 Gäst/Gäster damsidan.
OBSERVERA att det är olika referensnummer på herr- respektive damsidan.

Obs! Tag inte med någon gäst fredag, lördag och söndag kl 16.00 – 19.00, då bastun vid dessa tider är mycket hårt belastad av medlemmarna.

Övriga tider får du ta med dig en enstaka gäst, och du har då ansvaret för att din gäst följer våra Trivselregler.

Har du flera gäster? Då har du normalt möjlighet att hyra bastun. I nuläget har vi dock pausat uthyrning för att hålla nere elförbrukningen.