Protokoll & Stadgar

Is skall bort
Ibland är det tufft att bada

Årsmötesprotokoll

Protokoll från ordinarie årsstämma 29 mars 2023

Protokoll från ordinarie årsstämma 23 mars 2022

Protokoll från extra föreningsstämma 1 september 2021

Protokoll Ordinarie föreningsstämma
24 april 2021

Protokoll Ordinarie föreningsstämma
11 mars 2020

Stadgar

Stadgar 2023