Ansök om medlemskap

  • Medlemskap i KHbf kan enskilda personer få, som är skrivna i Kungsbacka kommun eller äger fast egendom i kommunen vid tillfället då man får erbjudande av medlemskap.
  • Medlemskapet kostar 3 000 kronor i inträdesavgift, och återbetalas inte vid utträde. Årsavgiften är för närvarande 2 300 kr/år (2023).
  • Övriga bestämmelser beträffande medlemskap regleras i föreningens stadgar som finns under Stadgar. Läs även Trivselregler.
  • Om du är intresserad av att bli medlem, fyll i anmälan på denna sida, dock måste man fyllt 18 år när man ställer sig i kön. Vi tar ut en köavgift på 200kr/år.
  • Medlemsomsättningen är cirka 15 till 25 personer/år, det kan dock variera år från år.
    Hur många vi kan erbjuda plats hänger ihop med hur många som avslutar sitt medlemskap.
gamla badhuset
Gamla badhuset, byggt 1905