Ansök om medlemskap

  • Medlemskap i KHbf kan enskilda personer få, som är skrivna i Kungsbacka kommun eller äger fast egendom i kommunen.
  • Medlemskapet kostar 3 000 kronor i inträdesavgift, och återbetalas inte vid utträde. Årsavgiften är för närvarande 2 300 kr/år.
  • Övriga bestämmelser beträffande medlemskap regleras i föreningens stadgar som finns under Stadgar. Läs även Trivselregler.
  • Om du är intresserad av att bli medlem, fyll i anmälan på denna sida. Vi tar ut en köavgift på 200kr/år.
  • Medlemsomsättningen är cirka 10 till 15 personer/år.
gamla badhuset
Gamla badhuset, byggt 1905